Algemeen

Alle informatie op deze site, in onze boeken, diensten en andere producten is gebaseerd op onze ervaring met onze eigen pubers. Wij hebben op grond daarvan een methode bedacht die scholieren en pubers helpt bij het plannen van schoolwerk. De methode en werkwijze die wij adviseren is geenszins gebaseerd op een wetenschappelijke studie of pedagogisch getest. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat onze methode werkt voor alle scholieren. Dank voor het begrip !

 

Intellectueel eigendomsrecht

Met de grootst mogelijke zorg hebben wij producten ontwikkeld die scholieren kunnen gebruiken bij het plannen van hun schoolwerk. Voor zover op deze producten intellectueel eigendomsrecht rust, is het nadrukkelijk niet toegestaan deze producten te kopiëren, bewerken, vermenigvuldigen of anderszins te verspreiden voor commercieel gebruik, zonder dat wij daar toestemming voor hebben gegeven.