Algemeen Huiswerk begeleiden Puberteit tips

Hoe gaat het op school?

Het is (bijna) herfstvakantie, het eerste trimester zit erop, misschien zelfs al een tussenrapport maar in ieder geval zijn de eerste schoolresultaten al bekend. Als je school werkt met een digitaal schoolsysteem dan kun je daar, ook als ouder, zo’n mooi overzicht van krijgen. Je ziet dan in één oogopslag hoe jouw zoon of dochter er voorstaat.

Slechte punten? Hoe kan dat nou?

Wij raden altijd aan om tussendoor die stand in de gaten te houden want als je wacht op het rapport dan kun je nog wel eens voor vervelende verrassingen komen te staan. Als je tussentijds de punten bekijkt dan weet je niet alleen hoe je kind scoort, voldoende of onvoldoende, maar veel belangrijker is dat je jezelf en je kind bevraagd:

 • Mijn kind heeft wel geleerd, maar geen voldoende gescoord?
 • Mijn kind begrijpt dat vak écht niet; is er hulp nodig?
 • Mijn kind krijgt geen grip op die hele schoolsituatie en zwemt maar wat rond?
 • Verwaarloost mijn kind zijn schoolwerk?
 • Zit mijn kind misschien niet op het juiste niveau, de juiste school?
 • Mijn kind heeft misschien meer begeleiding nodig?
 • Zit mijn kind wel goed in zijn vel, of speelt er iets?

Allemaal zaken die je je af kunt vragen als de resultaten tegenvallen.

Praten helpt

Weekenden, vakanties en tussendoor-momentjes zijn dé ideale gelegenheden om er met je kind naar te kijken. Want als je er echt voor gaat zitten dan is er, zeker bij pubers, vaak weerstand en zetten ze zich af tegen alles wat er van hen gevraagd wordt. Terwijl als je op een ontspannen moment iets te berde brengt komen er soms hele gesprekken op gang die je een hoop duidelijk kunnen maken. En als jouw kind sowieso niet zo’n gemakkelijke prater is, dan kun je met deze vragen in gedachte het gesprek vast wel een beetje sturen: Wat vond je zelf van dat punt voor biologie? Had je het verwacht? Vind je het een leuk vak? Wat zou je later willen worden? Hoe zou je het vinden als we nu eens voor wiskunde hulp regelen?

Waar kun jij helpen

Als de tegenvallende resultaten te maken hebben met het feit dat er meer hulp nodig is, je kind iets niet begrijpt, geen grip krijgt op alles wat er van hem gevraagd wordt of zijn huiswerk maar laat slabakken, dan kun jij daar als ouder natuurlijk bij helpen. Sterker nog, jouw kind heeft die hulp nog keihard nodig! Fijn voor al die ouders met zelfstandige kinderen die helemaal zelf hun plan trekken en hun route uitstippelen, maar het merendeel van de kinderen hebben nog structuur en houvast nodig. Ze klimmen zelf wel die berg op, maar die kleine handgrepen hebben ze nog nodig.

De basis om alles smooth te laten verlopen is en blijft plannen. Het leven van jouw kind in groep 8 of middelbare school bestaat niet meer alleen uit school, vriendjes, thuis. Nee, er komt nu huiswerk bij, een stuk zelfstandigheid wordt gevraagd en zijn of haar leven speelt zich voor een groot deel buitenshuis af. Om dat allemaal goed te laten verlopen moet hij gebruik maken van een agenda en moeten jullie van elkaar weten wie, wat, waar, wanneer.

Hoe maak je nu zo’n huiswerkplanning

Ik heb onlangs zelf nog eens de planning geëvalueerd en opnieuw opgesteld in ons gezin en ging aan de slag met:

We nemen als eerste de huiswerkplanner week erbij en noteer daarop alvast:

 • Hoe laat is mijn kind thuis van school
 • Op welke dag is er training

Dat geeft al een eerste beeld, van de ‘drukke dagen’. Bij ons wordt volop gesport maar andere hobbyclubs hebben ook vaste momenten waarop ze bijeen komen. Noteer dit. Als je kind geen sport of clubs bezoekt, ruim dan tijd in voor spel en ontspanning.

Daarna nemen we het lesrooster erbij en:

 • Omcirkel op het lesrooster de vakken waar huiswerk voor is (wiskunde wel, gym niet).
 • Die vakken noteer je op de huiswerkplanner en noteer er meteen bij voor welke dag ze af moeten.

Als we dan kijken naar de hoeveelheid huiswerk en de tijd die er is om het huiswerk te maken, zie ik meteen de knelpunten. In ons geval was dat b.v. dinsdag: dan was er bijna geen tijd om huiswerk te maken maar wel 5 vakken op……. Gelukkig maar 1 vak dat de dag erna af moet, dus dat moet gemaakt worden maar de rest schuiven we door.

Wie helpt wanneer ?

Dan kijken we nog wie op welke dag evt. kan helpen met het maken van huiswerk. Oké, op dinsdag doe ik dat, op donderdag mijn man. Op maandag en woensdag zijn we stand-by en op vrijdag is er geen hulp mogelijk.

In de weekenden noteren we de vakken waar door de week geen tijd voor is en die kunnen wachten tot de week erna b.v. vakken die maar 1x per week worden gegeven. Maar we reserveren daar ook de tijd voor toetsen en extra opdrachten zoals werkstukken en boekverslagen.

De basis

Kids met huiswerkplannerDit is de basis, de structuur. Dit overzicht zegt dus alleen welk vak je moet maken, niet welk huiswerk je moet maken. De inhoud van het huiswerk haal je uit de agenda en Magister. Je kunt het eventueel nog noteren op een huiswerkoverzicht.

Nu weet zowel jij als je kind, wat er van hem/haar verwacht wordt en dat áls je je aan de planning houdt, alle vakken en dus al het huiswerk is afgedekt. Alles is af en er is ruimte voor sport en/of andere vrije tijdsbesteding.

Wat een opluchting. Het kan in begin best lastig zijn om deze (nieuwe) structuur erin te krijgen maar alles went moet je maar denken. Het vormen van nieuwe routines heeft gewoon z’n tijd nodig maar levert je oh zo veel op!

In ons boek Plannen met Pubers zitten nog een heel aantal specifieke planners (zoals de proefwerkweekplanner) waarmee je het leven van jou en je puber een stuk gemakkelijker maakt.

Heb je de huiswerkplanner nog niet? Download hem hier GRATIS! of bestel onze Huiswerkplanner-scheurblok met daarin 50 vel planners, voor het hele schooljaar