Algemeen Brugklas Middelbare school

Meer motivatie voor school

Meer motivatie voor school

Meer motivatie voor school dat gun je elk kind. En op dit moment lijken pubers wel minder gemotiveerd dan ooit. Ze leunen achterover, zien het nut niet in van (hard) werken, zijn weinig actief als het op schoolwerk aankomt, en vragen zich af: waarom zou ik?

Misschien loop je hier als ouder ook tegenaan en maak je je van tijd tot tijd echt zorgen of je kind wel overgaat en ooit nog gemotiveerd aan de slag zal gaan. Als dat zo is, dan lees even verder. Ik vertel je graag waarom kinderen nu zo achterover leunen, maar ik geef je ook 5 tips om motivatie voor school te vergroten!

Vijf redenen waarom er weinig motivatie voor school is:

Allereerst vijf plausibele redenen waarom ze een afwachtende houding aannemen en hun motivatie voor school momenteel ver te zoeken is.

  1. Door het online onderwijs is de afstand niet alleen fysiek maar ook de afstand tussen de leerling en de te leren stof gewoon groot. Hij kan het niet pakken, het gaat niet onder z’n huid zitten, het glijdt langs ‘m af, en komt niet in zijn hoofd. 
  2. Door het online onderwijs mist de leerling de interactie met zijn docent(e) en met zijn klasgenoten. Veel bronnen van inspiratie en motivatie zijn daardoor weg gevallen, of in elk geval niet standaard aanwezig.
  3. Digitaal is plat. Een scherm met een docent is plat. Een scherm met kennis en informatie is heul plat en oninteressant. Het leeft niet, het prikkelt niet, je hebt al heel snel het gevoel: wat moet ik hiermee?
  4. Hun sociale ontwikkeling staat op een laag pitje; interactie op school met leeftijdsgenoten is minimaal, je kunt je aan niemand optrekken of samen die stomme les doorkomen. Ze voelen zich hierdoor eenzaam.
  5. De stip op de horizon, het toekomstperspectief op korte en langere termijn is zo onduidelijk. De hele crisis heeft voor onzekerheid gezorgd en tieners weten niet meer waar ze het voor doen en wat school hen brengt.

En ook al zijn de scholen nu weer open, de lange sombere periode van de corona-pandemie heeft zijn wissel al getrokken. Veel leerlingen zijn hun motivatie voor school kwijt.

De invloed van de coronapandemie

Die hele pandemie heeft onze jongeren belet om ervaringen op te doen en hebben ze veel minder kunnen oefenen met sociale vaardigheden. Volgens Bertus Jeronimus (persoonlijkheidsonderzoeker en ontwikkelingspsycholoog, wordt de generatie die nu opgroeit waarschijnlijk meer introvert.

In zijn artikel op de site van “Onderwijs van morgen” zegt hij het volgende: Ik maak me niet zozeer druk om de leerachterstand van de leerlingen, maar vooral om hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Dit wetende is het dus belangrijk om hen te helpen bij de motivatie voor school, en hoe je dat doet, delen we graag met je!

Een doel in het hier en nu

Hoe lang de pandemie nog in deze vorm doorgaat; nobody knows! Maar als we geen zicht hebben op de lange termijn en er ook weinig invloed op kunnen uitoefenen, dan moeten we onze wereld kleiner maken. Kleiner om zo overzicht te kunnen creëren voor onszelf.

Het hier en nu en misschien het morgen en volgende week gaan ervoor zorgen dat we de zingeving hervinden. En met die zingeving ontstaat er weer een klein doel, en met dat doel de motivatie om in elk geval die week verder te komen.

Tips voor motivatie

En hier kunnen we onze kinderen wel mee helpen om motivatie voor school te hervinden. Hieronder een aantal punten waarmee we op korte termijn de motivatie kunnen opkrikken!

  1. Creer overzicht: Neem b.v. de puberkamer eens onder handen. Even een frisse wind erdoor, wat nieuwe items, misschien een verfbeurt of een extra plank.toetsplanner voor elke middelbare scholier Creëer samen een fijne plek, die geordend is (er is al chaos genoeg!). Of help met het verzamelen van alle huiswerk info. B.v. met onze handige SMART NOTES. Niet langer 5 plekken waar huiswerkopdrachten te vinden zijn, gewoon 1 overzichtelijk agenda; scheelt een hoop stress en ellende!
  2. Kijk eens even naar de mogelijke achterstand qua huiswerk, leerwerk, nog te lezen boeken of in te leveren opdrachten. Maak er een lijstje van en vraag je kind: wat is er nodig om de klus te klaren…. Kijk samen naar de mogelijke oplossing of acties die moeten worden genomen. De toets- en taakplanner is superhandig als je hier een plan van aanpak voor wil maken. Check deze overzichtelijke binnenkant!
  3. Zoek naar een mogelijk beloning. Wat levert het je op als je die toets toch nog maakt, dat werkstuk inlevert, dat punt ophaalt of toch nog overgaat? Ga in gesprek en probeer te ontdekken wat nou fijn zou zijn om te hebben, of te bereiken. In dit blog staan ook nog een aantal handige tips
  4. Probeer of je een doel kunt achterhalen? Ga in gesprek met je kind en vraag naar mogelijke wensen of doelen voor je kind. Dat kan op sportgebied zijn, dat kan plezier maken met vrienden zijn, dat kan minder huiswerkdruk zijn. Kijk waar je kind warm voor zou kunnen lopen. En als je dat doel helder hebt, dan kan de ladder-strategie jullie perfect helpen.
  5. Stel vragen. Vragen zijn de poort tot verandering. Want als ouder ben je zo geneigd om in te vullen. Zeker als je je kind ziet worstelen of wanneer je je zorgen maakt. In plaats van conclusies te trekken en te oordelen, is vragen stellen en samen het antwoord, het probleem of de oplossing ontdekken veel motiverender. Het proces dat zich dan afspeelt in het brein en hart van je kind, zorgt ervoor dat het zich gezien en gehoord voelt en zo ontstaat er beweging. Die beweging is nodig om in actie komen!

Bonus-tip voor meer motivatie voor school

En mijn bonus-tip zou zijn: blijf kalm en vertrouw erop dat dingen gaan zoals ze gaan. Niet dat je het erbij moet laten zitten, of dat je maar moet toezien hoe jullie worstelen, maar wel actie ondernemen voor zover de situatie het toelaat.

En als het betekent dat er minder goede resultaten zijn op school, of je kind een jaar moet doubleren, dan is dat zo. Deze uitzonderlijke tijd vraagt van ons allen een flexibel brein, da’s niet gemakkelijk maar als het je lukt dan doe je jezelf en je omgeving een groot plezier 🙂