MAMA

Pubergedrag, dit moet je weten, dit hoort erbij, dit geeft houvast

Pubergedrag

Pubergedrag is vaak niet te harden! Ze gedragen zich vaak onuitstaanbaar en trekken alles in twijfel. “Waarom moet dat” is dan ook dé standaardvraag van een puber. Het lijkt er wel op dat jij telkens weer opnieuw met je puber in discussie moet en uitleg moet geven over waarom jij dingen wilt, waarom ze nodig zijn, waarom hij ze moet uitvoeren. Waarom moet dat? Waarom is dat zo? Waarom moet ik dat doen?

De ene keer kun je de vraag ook echt beantwoorden en wil je er uitleg aan geven, omdat je wil dat je kind de noodzaak er van in ziet. Maar een andere keer is het nu eenmaal zo, je wilt geen uitleg geven, het móet gedaan worden. En dat wordt niet altijd zo begrepen.

De verandering in de puberteit

In deze periode van hun leven gaan pubers met zichzelf ‘aan de slag’. Het ‘waarom’ is niet de enige verandering die je kind van 13-14 jaar doormaakt. Ze zoeken heel erg naar hun eigen identiteit. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Met wie wil ik bevriend zijn? Wat vinden mensen van mij? Het is een ware zoektocht voor ze.

De ene dag is je puber vrolijk en opgewekt en de andere dag in zichzelf gekeerd. Er zullen ook meer groepjes ontstaan in de klas of op de sport/hobbyclub. Ze gaan duidelijk aftasten waar ze bij willen horen, met wie ze bevriend willen zijn. Ze zijn echt zoekende naar hun identiteit.

Waar kinderen in de 1e klas van de middelbare school nog volgzaam zijn, altijd op tijd komen en het nog goed willen doen zie je dat ze in de 2e klas de verandering doormaken. Ook in de lessen krijgen leraren vaak te horen ‘waarom?’ en willen ze discussies aangaan. Want discussie voeren is nou juist ook iets dat bij deze puberleeftijd hoort. Altijd maar weer discussiëren en vaak vinden zij dat ze gelijk hebben.  Het is een roerige fase zowel voor het kind, de ouders, maar ook voor leraren en trainers.

Typisch pubergedrag – het hoort erbij

Maar gelukkig….het hoort erbij! Het is niet zo dat jouw kind de enige is die zo is. Het is iets heel herkenbaars en alle ouders krijgen er, in meer of mindere mate, mee te maken. Je kind is in deze periode onzeker, twijfelt en is veel bezig met zijn zelfbewustzijn. De grote vraag voor je kind is ”hoe gedraag ik me”, “wat is goed”, “wat is wenselijk en het beste voor mij”, allemaal zaken die ze aftasten en die enorm belangrijk voor je puber zijn.

Hulp is vaak niet meer iets dat ze van jou als ouder willen. Jij als ouder moet aan de kant toekijken en ziet het gebeuren. Maar tóch is er goed nieuws! Je kunt wel degelijk helpen, zónder dat ze het écht in de gaten hebben. Mijn zoon van 13 zit nu in de tweede klas van de middelbare school. Hij wilde heel graag naar deze school, maar dat betekende dat hij er veel voor over moest hebben.

Vooraf hebben we de voors en tegens met hem besproken. Het betekent voor hem namelijk elke dag reizen met de trein, om kwart voor zeven ’s ochtends opstaan, met de fiets naar het station, naar school lopen, de school laat uit hebben, terug naar huis met de trein, trainen, huiswerk maken en daarmee weinig tijd hebben voor andere zaken zoals vrienden. Er wordt veel van hem verwacht op school en in de sportclub.

Structuur geeft ze houvast

En toch lijkt het allemaal gladjes te verlopen. Want in die strakke dagelijkse dagindeling is er overzicht en duidelijkheid. En daar kom jij als ouder, gelúkkig, om de hoek kijken. Tóch nog iets waar jij kunt helpen! En zoals ik al zei ‘ongemerkt’. Jij kunt ze namelijk énorm helpen door de structuur en het overzicht aan te brengen. Dat is nu net iets dat iemand van die leeftijd niet kan en niet heeft. Dat ligt niet aan het kind, maar aan het brein.

Door de structuur en het overzicht weten ze precies waar ze wanneer hoe laat moeten zijn, wat ze moeten meenemen naar school, wat de regels in huis zijn (want ook deze stel je bij zoals in elke fase) en wat ze mee naar school moeten nemen.

Bij ons thuis gebruiken we hiervoor hele handige en praktische overzichten. De kinderen vragen er zelf om! Het geeft ze namelijk rust. Dat is een basis die ze door alle twijfels, onzekerheid, de zoektocht naar zelfbewustzijn hard nodig hebben. Het is er! Je hoeft er alleen maar mee aan de slag te gaan! En het fijne is dat zij het niet in de gaten hebben dat jij ze helpt. Want zeg nu zelf “Maaaaam, laaaaat me!” of “dat weet ik zelluf ook wel” wil jij ook niet dagelijks horen toch?

Of haal inspiratie en tips uit onze blogs of kijk welk van onze planners jou het meeste zou helpen? een huiswerkplanner? de weekplanner? een sportplanner? Ga voor jezelf na wat voor jullie gezin, voor jouw puber het meeste zou helpen en bespreek het met je puber.

School-gerelateerde planners en tools vind je in onze SKUR BRUGKLAS Editie. Zoek je planners en lijstjes waar jij en je gezin mee aan de slag kunnen kijk dan eens naar PLANNEN MET KIDS!

BRUGKLAS EDITIE planners voor brugklassers plannen met kids

UPDATE: SEPTEMBER 2020